พระราชพิธีแห่งราชจักรีวงศ์ พื้นที่ประวัติศาสตร์ @ สนามหลวง

 

สถานที่ตั้ง : ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิกัด : 13.754636,100.492801

 

      สนามหลวง เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ใจกลางกรุง ตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวัง กับพระราชวังบวรสถานมงคล เดิมถูกเรียกว่า “ทุ่งพระเมรุ” เนื่องจากใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก “ทุ่งพระเมรุ” เป็น “ท้องสนามหลวง” เนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นชื่ออวมงคล กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สนามหลวงเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2520

สนามหลวง (1) สนามหลวง (2)

       สนามหลวงมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา สนามหลวงได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆ เช่น เป็นที่ตั้งพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ทำนาบนท้องสนามหลวง เพื่อแสดงให้นานาประเทศเห็นว่าเมืองไทยบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร มีไร่นาใกล้พระบรมมหาราชวัง และเอาใจใส่ในการสะสมเสบียงอาหารไว้เป็นกำลังของบ้านเมือง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคล มีพลับพลาที่ทำการพระราชพิธีสำหรับทอดพระเนตรการทำนา ข้างพลับพลามีโรงละครสำหรับเล่นบวงสรวง มาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ขยายสนามหลวงจากเดิม และรื้อพลับพลาที่สร้างในรัชกาลก่อนๆ เพราะยกเลิกการทำนา และได้ใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพิธีต่างๆ เช่น การฉลองพระนครครบ 100 ปี ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงใช้เป็นสนามแข่งม้า และสนามกอล์ฟ

สนามหลวง (3) สนามหลวง (4)

       กรุงเทพมหานครได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหลวงครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2553 จากที่มีสภาพเสื่อมโทรมก็ทำให้ดูดีขึ้น ด้วยการปิดห้ามประชาชนคนใดเข้าในพื้นที่ ก่อนเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการอีกทีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการเมืองเหมือนเช่นหลายครั้งที่ผ่าน เพื่อสงวนไว้สำหรับประกอบพระราชพิธีเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยในการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด ทิ้งจริงก็ปรับจริง ตามพระราชบัญญัติโบราณสถานคุ้มครอง โดยทางกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการเท่านั้น ห้ามมิให้นำสินค้าเข้าไปจำหน่าย โดยจะเปิดให้ในช่วงระหว่างเวลาตี 5 – 4 ทุ่ม

สนามหลวง (5) สนามหลวง (6)

       นอกจากสนามหลวงจะมีประวัติความเป็นมาอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์และพระราชพิธีตามยุคสมัยแล้ว จุดตั้งของสนามหลวงแห่งนี้ยังถูกล้อมรอบด้วยถนนราชดำเนินที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์และงานพระราชพิธีเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ยาวต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ถนนรอบๆ สนามหลวงสายนี้จะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟให้ความสว่างไสวสวยงามในทุกค่ำคืนในห้วงเวลามหามงคลอันจะเกิดขึ้นบนพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้

 

by Traveller Freedom