รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่่พัก เทศกาลงานประเพณีประจำท้องถิ่นตามภูมิภาคในประะเทศไทย

มุมมองพัทยาในฐานะนักท่องเที่ยว

มุมมองพัทยาในฐานะนักท่องเที่ยว

จากการที่ได้เดินทางเที่ยวพัทยามาหลายครั้งมุมมองของเราออกเป็นทั้งด้านที่น่าจะดีอยู่แล้วและด้านที่น่าจะต้องได้รับการเพิ่มเติมหรือว่าปรับปรุงแต่นี่คือความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่อาจจะนำไปใช้ในภาพรวมถ […]
เที่ยวตลาดน้ำ สืบสานอัตลักษณ์ไทย 4 ภาค

เที่ยวตลาดน้ำ สืบสานอัตลักษณ์ไทย 4 ภาค

เที่ยวตลาดน้ำ สืบสานอัตลักษณ์ไทย 4 ภาค     ตลาดน้ำ 4 ภาค ถือเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ช่วยสร้างภาพลักษณ […]