ตลาดท่าเสด็จมีอีก 2 ชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไป (และเป็นชื่อดั้งเดิมก่อนจะมีชื่อทางการภายหลังว่าตลาดท่าเสด็จ) คือ “ตลาดท่าเรือ” และ “ตลาดอินโดจีน” ชื่อตลาดท่าเรือนั้นมาจากการที่บ […]