วัดศรีสุมังค์วนาราม ชาวท้องถิ่นมักเรียกชื่อวัดสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุมังค์” ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน กับอีก 25 ตารางวา […]