น้ำตกตาดโตน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อุทยานแห่งชาติของจังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 23 ของประเทศไทย มีน้ำตกตาดโตนเป็นจุดเด […]