6 สุดยอดจุดถ่ายรูปเมืองแม่ฮ่องสอน


   ด้วยที่เป็นคนรักแม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร รู้สึกดีกับจังหวัดนี้ตั้งแต่ยังไม่เคยมาเหยียบย่ำด้วยซ้ำไป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดการมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นการมาถี่ที่ไม่สามารถจดจำได้ หลากหลายสถานที่ที่มาเยือนได้ทำการบันทึกภาพทุกครั้ง แม้จดจำได้ว่ามุมนี้เป็นมุมเดิมๆ ที่เคยถ่ายรูปไปแล้ว แต่หากมาย้อนมองดูกลับทำให้รู้ว่า รูปถ่ายต่างช่วงเวลานั้น “มีความงดงามแตกต่างกัน” และนี่คือ 6 สถานที่ ที่คัดมาให้เป็นสุดยอดจุดถ่ายรูปของเมืองแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำว่าเฉพาะในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเท่านั้น
 

1. วัดจองกลาง

สถานที่ตั้ง : หนองจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : 19.298407, 97.967381

วัดจอมกลาง แม่ฮ่องสอน


     วัดจองกลาง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับวัดจองคำ ใครๆ จึงมองว่าเป็นวัดเดียวกัน วัดแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ ด้วยสถาปัตยกรรมของเจดีย์ วิหาร และอุโบสถ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จุดเด่นที่สุดของวัดจองกลาง คือ เจดีย์องค์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ บนยอดประดับฉัตรสามชั้น มีกลุ่มเจดีย์สี่ทิศล้อมรอบ องค์เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว ส่วนลายปูนปั้นที่องค์เจดีย์ทาสีทอง สวยงามที่สุดในยามค่ำคืนเมื่อประดับไฟ สีทองจะเปล่งรัศมีงดงามยิ่งนัก ภาพเจดีย์สะท้อนหนองจองคำ คือภาพที่ถูกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนมากที่สุดภาพหนึ่ง มุมนี้ต้องยกให้เป็นมุมถ่ายรูปยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดกาลเลย

วัดจอมกลาง แม่ฮ่องสอน

2. วัดพระธาตุดอยกองมู

สถานที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : 19.299948, 97.960509

พระธาตุดอยกองมู


     วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู องค์พระธาตุดอยกองมูประกอบด้วยพระเจดีย์สีขาว 2 องค์ คือ พระเจดีย์องค์ใหญ่ กับพระเจดีย์องค์เล็ก ในยามค่ำคืนจะมีการประดับดวงไฟช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับองค์พระเจดีย์สีขาวเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก และหากขยันตื่นเช้ากันสักหน่อย บนดอยกองมูยังสามารถเก็บภาพทะเลหมอกยามเช้าเหนือตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างงดงามอีกด้วย

พระธาตุดอยกองมู

3. บ้านรักไทย

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : 19.586175, 97.943782

บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน


     บ้านรักไทย ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาสุดเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ 10 นาฬิกา บนความสูง 1,130 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนยูนนาน มีการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรจึงความเชี่ยวชาญในการปลูกชา ซึ่งพื้นที่บนเทือกเขาสูงแห่งนี้มีภูมิอาการที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการปลูกชาให้มีคุณภาพดี นอกจากนี้ภูมิทัศน์ของบ้านรักไทยยังถูกโอบล้อมไปด้วยทิวเขาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ใจกลางหมู่บ้านเป็นอ่างเก็บน้ำที่ชื่อว่า “อ่างเก็บน้ำแม่สะงา” สร้างความสวยงามก่อเกิดเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงาม และหากมองในมุมกลับกัน จากอ่างเก็บน้ำย้อนขึ้นไปจะเห็นที่พัก ซึ่งเป็นบ้านดินถูกโอบล้อมด้วยไร่ชา เป็นภาพที่สวยงามอีกเช่นกัน

บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

4. ปางอุ๋ง

สถานที่ตั้ง : บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : 19.499204, 97.910540

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน


    ปางอุ๋ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปางอุ๋งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ท่ามกลางสวนสนสามใบ อ่างเก็บน้ำนั้นมีชื่อว่า “อ่างเก็บน้ำปางตอง” ตั้งอยู่ภายใน “โครงการพระราชดำริปางตอง 2” หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น และฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป ช่วงเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสน มีหมอกขาวลอยบางๆ อยู่เหนือทะเลสาบ แม้ในเวลาที่หมอกเริ่มเลือนรางจางหาย ปางอุ๋งก็ยังคงงดงามด้วยพร๊อพ “ธรรมชาติสร้าง” ที่มีให้เลือกถ่ายมากมายหลากหลายมุม

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

5. ซูตองเป้

สถานที่ตั้ง : บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : 19.388118, 97.952476

สะพานซูตองเป้ แม่ฮ่องสอน


    ซูตองเป้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งล่าสุด “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่มีความหมายว่า “สะพานแห่งความสำเร็จ” โดยสะพานแห่งนี้มีชื่อภาษาไทยว่า “สะพานอธิษฐาน” เป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้ไผ่มีความยาว 500 เมตร ก่อนที่จะมีการสร้างสะพานโขกู้โส่ที่อำเภอปาย ซูตองเป้เคยได้ขึ้นทำเนียบว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย การเก็บภาพซูตองเป้จะเด่นชัดจัดเต็มที่สุดในช่วงทุ่งนาเขียวขจี ระหว่างเดียวสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม หลังจากนั้นทุ่งนาจะออกรวงกลายเป็นทุ่งนาสีทองในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ภาพยามเช้าตรู่ที่จะเห็นพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตข้ามสะพานซูตองเป้ไปในหมู่บ้าน ถือเป็นภาพที่ต้องอาศัยความขยันในการตื่นเช้าเพื่อมารอเก็บภาพ ซึ่งแน่นอนว่าคุ้มค่ามากมาย

สะพานซูตองเป้ แม่ฮ่องสอน

6. แหล่จอมกั๋น

สถานที่ตั้ง : ถนนขุนลุมประพาสซอย 3 หลังที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอนตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : 19.299088, 97.965884

แหล่จอมกั๋น แม่ฮ่องสอน


    สิ่งใดเหล่าจะสื่อความหมายให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีไปกว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และสำหรับ Street Art ที่ตั้งชื่อได้อย่างสุดเก๋ว่า “แหล่จอมกั๋น” ก็คือหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่นำเสนอผ่านภาพวาดบนกำแพงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งใกล้กับถนนคนเดินหนองจองคำ ที่ให้มีในทุกช่วงฤดูท่องเที่ยว สำหรับแหล่จอมกั๋นนี้ ก่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน โดยถือเป็นจุดเด่นแห่งใหม่ ที่แม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วยเสน่ห์ และแน่นอนว่าการไม่ได้มาเก็บภาพบริเวณนี้ถือว่าพลาดไปแล้ว

แหล่จอมกั๋น แม่ฮ่องสอน