แหล่งรวบรวมโบราณวัตถุเมืองกรุงเก่า @ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

สถานที่ตั้ง : ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 035 241 587
พิกัด : 14.350942, 100.561812

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสำคัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2500 นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยที่มีรูปแบบการจัดแสดงแบบใหม่คือ นำโบราณวัตถุมาจัดแสดงจำนวนไม่มากจนเกินไป โดยใช้แสงสีมาทำให้การนำเสนอดูน่าสนใจ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

 

    มีพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสว่า “โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะนี้ สมควรจะได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษา และตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ หาควรนำไปเก็บรักษาและตั้งแสดง ณ ที่อื่นไม่” ด้วยเหตุนี้ กรมศิลปากรจึงได้สร้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เพื่อเก็บรักษาจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ และโบราณวัตถุพบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เงินบริจาคจากประชาชน และผู้บริจาคได้รับพระพิมพ์ที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นการตอบแทน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

 

    ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา ผู้ทรงสร้างพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นนามพิพิธภัณฑ์ และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

 

    ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา มีโบราณวัตถุที่สำคัญ อาทิเช่น พระแสงดาบทองคำ ขนาดความยาว 115 เซนติเมตร ความกว้าง 5.5 เซนติเมตร เป็นพระแสงดาบในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ค้นพบได้จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ พระเต้าทักษิโณทกทองคำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 เซนติเมตร ความสูง 18.5 เซนติเมตร เป็นโบราณวัตถุที่ค้นพบได้จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเช่นกัน และช้างทรงเครื่องทองคำ มีขนาดความยาว 15.5 เซนติเมตร ความสูง 12 เซนติเมตร ค้นพบได้จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเหมือนเช่นวัตถุโบราณชิ้นก่อนหน้า

 

    นอกจากนี้จัดแสดงในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในแหล่งอนุสรณ์สถาน คือ จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน ซึ่งจัดแสดง 3 อาคาร ซึ่งได้จัดแสดง เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องถ้วย เงินตรา จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา รัตนโกสินทร์ เพื่อใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ค่าธรรมเนียม : ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท 
เวลาเปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 

by Traveller Freedom