พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน @ วัดหัวเวียง

สถานที่ตั้ง : ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : 19.302464,97.965780

วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน

    วัดหัวเวียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านจึงพากันเรียกอีกชื่อว่า วัดกลางเมือง เป็นวัดเก่าแก่มากสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2406 นับถึงปัจจุบันมีอายุร่วมกว่า 150 ปีแล้ว ถือเป็นวัดลำดับที่ 2 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อจากวัดจองคำ และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นที่ประดิษฐานของ ?พระเจ้าพาราละแข่ง? ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประจำเมืองที่งดงามมาก หล่อจำลองมาจาก "พระมหามุนี" ซึ่งเป็นพระเจ้าพาราละแข่งองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยลุงจองโพหย่าเป็นผู้เดินทางไปนิมนต์มา ปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน

    วัดหัวเวียง มีทำเลเหมาะเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองจึงมักใช้เป็นที่จัดงานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทใหญ่อยู่เสมอตลอดปี ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลออกพรรษา เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง วัดหัวเวียงจะจัดพิธีการสรงน้ำพระเจ้าพาราละแข่งเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสำคัญจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมานมัสการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอนมานานนับหลายร้อยปี

วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน

    พระเจ้าพาราละแข่ง ที่จำลองจากพระมหามุนีในเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งชาวพม่านับถือกันมาก เนื่องจากเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทานลมหายใจให้แก่พระมหามุนี การหล่อพระเจ้าพาราละแข่ง ช่างได้หล่อเป็นท่อน จำนวน 9 ท่อน องค์พระหล่อจากทองเหลือง แต่พระพักตร์มีส่วนผสมของทองคำ ทำให้พระพักตร์เงาแวววาวอยู่เสมอ ได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารพระเจ้าพาราละแข่ง ทางวัดได้มีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี 

วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน

    มีเรื่องราวกล่าวถึงลุงจองโพหย่า ผู้อัญเชิญพระเจ้าพาราละแข่ง ว่าเมื่อ 90 ปีก่อนที่จะมีการจำลองพระพุทธรูปองค์นี้มาไว้บูชาที่เมืองแม่ฮ่องสอน ลุงจองโพหย่า ทำอาชีพเป็นพ่อค้าวัว เวลาจะไปทำการค้าขายในต่างอำเภอในระหว่างเดินทางนั้นต้องรอนแรมไปในป่า วันหนึ่งลุงจองโพหย่ากินหมากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เก็บเชี่ยนหมาก และไม่ได้ปิดฝาด้วยแล้วก็เข้านอนพักผ่อน รุ่งเช้ามองดูในเชี่ยนหมากก็พบว่ามีพระบรมธาตุหนึ่งองค์ มีขนาดใหญ่เท่าเมล็ดข้าวโพดอยู่ในเชี่ยนหมาก ลุงจองโพหย่าจึงได้บอกกล่าวแก่เพื่อนฝูงด้วยกันทราบ จากนั้นจึงได้นำพระบรมธาตุใส่ลงผอบทองคำ แล้วนำเข้าไปในเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อบอกข่าวให้แก่ประชาชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาทราบโดยทั่วถึงกัน

วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน

    ในขณะที่คณะศรัทธาได้เตรียมฆ้องกลอง พร้อมเครื่องสักการะ จัดขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุแห่เข้าไปยังตัวเมือง เพื่อจะนำไปไว้ที่บ้านลุงจองโพหย่า วันรุ่งขึ้นได้จัดให้มีการถวายอาหารบิณฑบาต พร้อมบอกกล่าวเพื่อนบ้านให้มาร่วมอนุโมทนาเป็นการใหญ่ จากนั้นได้นำพระบรมธาตุไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระธาตุดอยกองมู 

วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน

วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน

วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน


by Traveller Freedom