วัดฝายหิน ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อยู่บริเวณเนินเขาเตี้ยๆ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดนี้ไปได้สองทางคือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจากประตูวิศวะไปทางดอยสุเทพ ไปจนสุดเขตมหาวิทยาลัย จะพบทางแยกทางขวามือ ไปตามนั้นประมาณ ๕๐๐ เมตรก็จะถึงวัด

วัดฝายหิน

วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบเพียงแต่ว่าเป็นพระอารามสาขาของวัดป่าแดงมหาวิหาร ตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราช เคยเป็นวัดที่พำนักของพระอภัยสาระทะ สังฆปาโมกข์ อดีตปฐมสังฆราชแห่งล้านนาไทย หรือที่รู้จักกันดีว่า “ครูบาวัดฝายหิน” และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกอีกด้วย ต่อมาในปี ๒๕๑๒ ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นมา วัดฝายหินจึงได้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัย