ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

สถานที่ตั้ง : ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พิกัด : 15.115248,98.461593

ล่องลำน้ำซองกาเรีย กาญจนบุรี

    สะพานมอญ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวสุดเขตชายแดนตะวันตกสังขละบุรี เบื้องล่างของสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้เป็นเวิ้งน้ำกว้างใหญ่ของทะเลสาบ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่มีแม่น้ำ 3 สายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำรันตี ไหลมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร แม่น้ำบีคลี่ ไหลมาจากการรวมตัวกันของลำห้วยหลายสายทางทิศตะวันออกของ อำเภอสังขละบุรี และแม่น้ำซองกาเรีย ไหลมาจากฝั่งประเทศพม่า เมื่อทั้งสามลำน้ำไหลมารวมกันบริเวณนี้จึงมีชื่อเรียกว่า ?สามประสบ? เป็นอีกจุดชมวิวที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของอำเภอสังขละบุรี

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

    เมื่อปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งมีผลทำให้น้ำในเขื่อนไหลท่วมเข้าตัวอำเภอสังขละบุรีเดิม รวมถึงวัดวังก์วิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะและบริเวณหมู่บ้านชาวมอญ ทั้งหมด จากนั้นจึงได้ทำการย้ายวัดขึ้นมาอยู่บนเนินเขาอันเป็นที่ตั้งของวัดวังก์วิเวการามในปัจจุบัน ส่วนบริเวณวัดหลวงพ่ออุตตมะเดิมได้จมลงอยู่ใต้เขื่อนวชิราลงกรณ์ ศาสนสถานสำคัญของวัดที่สำคัญคือ พระอุโบสถหลังเก่า ต้องจมอยู่ใต้ผืนน้ำอยู่นานหลายสิบปี ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ระบุให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ Unseen Thailand เป็นที่รู้จักในชื่อว่า ?วัดใต้บาดาล?

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

    วัดใต้บาดาล คือวัดเก่าของหลวงพ่ออุตตมะ ที่ชาวมอญร่วมใจกันสร้างขึ้น แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ จึงได้ย้ายวัดไปสร้างใหม่ในตำแหน่งปัจจุบัน วัดใต้บาดาลตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่เรียกว่าสามประสบ คือบริเวณที่มีแม่น้ำสามสายไหลมารวมกัน บนน่านน้ำเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ตั้งแต่สะพานมอญล่องมาจนถึงสามประสบจนถึงบริเวณวัดใต้บาดาล เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือเที่ยวชมได้ ซึ่งจะได้ชมบรรยากาศของสองริมฝั่งแม่น้ำซองกาเรีย มองเห็นยอดขององค์เจดีย์พุทธคยาจำลองเป็นองค์สีเหลืองทองอร่าม

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

นอกจากนี้ยังจะเห็นวิถีการดำเนินชีวิตของชาวมอญที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นและเนิ่นนาน ระหว่างการล่องเรือนักท่องเที่ยวจะได้ชมสะพานมอญในมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยเห็นบนฝั่งพื้นดิน และถ้าหากมาล่องเรือในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะสามารถเดินชมวัดใต้บาดาลแบบลงไปเดินได้เลย เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งระดับน้ำจะลดลงจนมองเห็นอุโบสถที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ?อันซีนสังขละบุรี? ทั้งหลัง

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล

ล่องลำน้ำซองกาเรีย ชมอันซีนวัดใต้บาดาล