บ้านของสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของแผ่นดิน @ พระตำหนักดอยตุง

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 053 767 001

พิกัด : 20.289157,99.811011

พระตำหนักดอยตุง

    พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณสันเขาของเทือกเขาดอยนางนอน มีความสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง พระตำหนักแห่งนี้ถือเป็น “บ้าน” หลังแรกของสมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยเน้นที่ความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์ ภายหลังการสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ พระตำหนักยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมสถาปัตยกรรมของพระตำหนัก ที่เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบล้านนา กับบ้านพื้นเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดอยตุง เชียงราย

พระตำหนักดอยตุง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษาจะไม่เสด็จไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์จึงได้เลือกดอยตุงซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ขณะเดียวกันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดำริจะสร้างบ้านที่ดอยตุง พร้อมกันนี้ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะปลูกป่าบนดอยสูง จึงกำเนิดเป็น “โครงการพัฒนาดอยตุง

โครงการพัฒนาดอยตุง เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือจากหน่วยราชการหลายภาคส่วน ทั้งกรมป่าไม้ กรมชลประทาน หน่วยงานด้านปกครอง นอกจากทำการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว ยังมีการฝึกอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาบนดอยตุง ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

ดอยตุง เชียงราย

พระตำหนักดอยตุง สร้างอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลสุดสายตา พระตำหนักมีสองชั้น ชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วนแต่เชื่อมต่อกันเป็นอาคารหลังเดียวกัน ที่โดดเด่นสะดุดตา และถูกกล่าวขวัญมากที่สุดจุดหนึ่งก็คือ “กาแลไม้แกะสลักลายเมฆไหล” ที่ดูอ่อนช้อยงดงามล้ำค่าองค์ประกอบล้านนา ภายในตำหนักใช้ไม้สน และไม้ลังที่ใส่สินค้าเป็นเนื้อไม้สีอ่อนที่สวยงาม

ส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นของพระตำหนัก ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ จุดเด่นอันน่าสนใจที่ว่านี้อยู่ภายในท้องพระโรงนั้นก็คือ “เพดานดาว” ซึ่งแกะสลักขึ้นจากไม้สนภูเขามีลักษณะเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาล ผู้เข้าชมจะต้องเงยหน้าเกร็งคอมองได้ทั้งวันอย่างไม่มีเบื่อ แต่อาจเมื่อยคอสักหน่อย ส่วนบริเวณผนังเชิงบันได แกะสลักเป็นพยัญชนะไทยพร้อมภาพประกอบ

ดอยตุง

    ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จประทับพระตำหนักแห่งนี้ ขณะมีพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สำหรับนักท่องเที่ยวขณะเที่ยวชมในพระตำหนักจะไม่สามารถทำการบันทึกภาพภายในได้ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  

by Traveller Freedom

ดอยตุง

ดอยตุง เชียงราย

พระตำหนักดอยตุง เชียงราย