ยลขุนเขาถิ่นอาข่า @ ดอยฮาง

สถานที่ตั้ง : หมู่ 7 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 19.94415,99.67225

ดอยฮาง เชียงราย

    ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วที่การพักผ่อนในรูปแบบโฮมสเตย์ได้รับความนิยม โดยเฉพาะคนเมืองกรุงที่ต้องการพักผ่อนด้วยการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายในสไตล์คนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นได้ให้การส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์อย่างเต็มที่ เพราะเป็นการท่องเที่ยวที่มั่นคงยั่งยืน เป็นการปักรากฐานอัตลักษณ์ไม่ให้แปรเปลี่ยนไปตามกระแสนิยม

ดอยฮาง เชียงราย

    จังหวัดเชียงรายมีชาวเขาเผ่าอาข่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ตามยอดเขาต่างๆ บน ดอยฮาง ก็เป็นถิ่นอาศัยของชาวอาข่าเช่นกัน โดยนอกจากจะดำเนินวิถีชีวิตเกษตรกรรมตามถนัดแล้ว ชาวอาข่าบนดอยฮางได้พัฒนารูปแบบการพักแบบโฮมสเตย์เพื่ออยู่และเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในชุมชนจนได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ดอยฮางวันนี้จึงเป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

ดอยฮาง เชียงราย

ดอยฮาง เป็นดอยที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองราว 26 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศมีระดับความสูง 500 – 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณเชิงเขาเป็นที่ราบลุ่มติดลำน้ำกก นักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่ใช้บริการแพ็คเกจของบริษัทนำเที่ยวประเภทเดินป่า โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเข้าพักรูปแบบโฮมสเตย์ในหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านพักจัดแบ่งพื้นที่ให้ดูกลมกลืนระหว่างผู้มาเยือนกับคนท้องถิ่น ชาวอาข่ามีความถนัดมากในอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกชาแบบขั้นบันไดตามพื้นที่ลาดเอียงแลดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะได้เห็นตลอดการเดินทางเพื่อขึ้นมาบนดอยฮาง

ดอยฮาง

การเดินทางมาดอยฮางโดยเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงราย หากไม่มีรถส่วนตัวจะต้องเหมารถสองแถวจากสถานีขนส่งผู้โดยสารมาลงที่บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ จากนั้นเดินขึ้นดอยฮางเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร เหมาะกับนักท่องเที่ยวขาลุยชอบเดินป่า โดยระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้านของชาวอาข่า ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงแปลงชาขั้นบันไดไปตลอดทาง เมื่อมาถึงดอยฮางเข้าพักโฮมสเตย์ โดยลักษณะบ้านพักจะเป็นบ้านดิน และบ้านไม้ไผ่ ระเบียงที่พักของโฮมเสตย์ สามารถเห็นทะเลภูเขามุมกว้าง ตอนเช้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทิวเขามีหมอกขาวอ่อนๆ ขึ้นปกคลุมด้วย ช่วงพระอาทิตย์ลาลับ ระเบียงหน้าห้องก็มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นภูเขาที่มีผืนป่าสีเขียวปกคลุม เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มหมดแรงจะส่องแสง ความมืดก็เข้ามาแทนที่ความสว่าง อากาศหนาวเย็นที่อยู่เคียงคู่ดอยสูงก็ส่งผลมาถึงร่างกาย อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงฤดูหนาวแต่ดอยฮางก็มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 

by Traveller Freedom

ดอยฮาง เชียงราย

ดอยฮาง เชียงราย

ดอยฮาง เชียงราย