ช่องปากเป็นหนึ่งในจุดที่ควรได้รับการดูแล แต่มักถูกมองข้าม มันคือส่วนที่มักหมมไปด้วยเชื้อแบคทีเรียและเศษอาหารอันเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพที่จะตามมาได้ ปัญหาฟันผุที่เราพบเมื่อลุกลามโดยไม่ได้ทำการรักษา อาจจะทำให้การผุกร่อนลึกลงไปจนถึงเซลล์ประสาทฟันและรากฟัน เกิดการอักเสบ เป็นหนอง ติดเชื้อและสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงได้

เช่นเดียวกับโรคเหงือกซึ่งหากปล่อยทิ้งเอาไว้นานๆ จะทำให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบ เส้นเอ็นที่ใช้ยึดบริเวณเหงือกจะถูกทำลาย ทำให้ฟันซี่นั้นๆ หลุดออกไป ปัญหาที่ตามมาคือการบดเคี้ยวที่ไม่สามารถทำได้ดี ส่งผลไปถึงการทำงานของระบบย่อยอาหารตามมาได้

การตรวจสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะที่ คลินิกทำฟันเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกช่วงวัย ทางที่ดีควรเริ่มต้นตั้งในช่วงวัยเด็ก แม้ว่าจะยังเป็นฟันน้ำนม หากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดปัญหาช่องปากที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ให้สุขลักษณะอนามัยของฟันแข็งแรง เป็นการช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับฟันแท้ที่จะเกิดตามมา

การตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 0-3 ปี

ฟันน้ำนมของเด็กจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าสู่อายุประมาณ 6 เดือน โดยมี 2 ซี่แรกเป็นฟันหน้าด้านล่าง การดูแลอย่างผิดวิธีของพ่อแม่ทำให้พบว่าลูกน้อยต้องเผชิญกับความผิดปกติของฟัน โดยเฉพาะปัญหาฟันผุที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในช่วงอายุ 8 เดือนขึ้นไป พบได้บ่อยและมาก อีกทั้งยังมักถูกปล่อยละเลยจนฟันน้ำนมถูกทำลายสายเกินแก้ไปแล้วครึ่งหนึ่งของเด็กในช่วงอายุ 3 ปี กว่า 50 เปอร์เซ็นมีปัญหาฟันผุเกิดขึ้นประมาณ 3 ซี่ต่อคน หากถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จะนำมาซึ่งปัญหาการบดเคี้ยวและพัฒนาการของฟันในอนาคต ทางที่ดีผู้ปกครองควรให้การดูแลฟันน้ำของลูกน้อยตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ไม่ว่าจะมีฟันน้ำนมขึ้นมาหรือยัง เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีให้ช่องปาก หลังจากที่มีฟันน้ำนมขึ้นแล้วจะต้องสอนเด็กให้รู้จักการแปรงฟันให้ถูกวิธีและเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันที่ คลินิกทำฟันเชียงใหม่อย่างสม่ำเสมอด้วย

การตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 3-6 ปี

ไม่น่าเชื่อว่าโอกาสฟันผุของเด็กในช่วงวัยเหล่านี้จะมีอัตราสูงถึง 78 เปอร์เซ็นของเด็กในวัยเดียวกัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่เด็กต้องเข้าไปอยู่ในสถานศึกษา ทำให้การดูแลฟันไม่ทั่วถึง อีกทั้งอาหารที่มีจำหน่ายในโรงเรียนยังเป็นขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มน้ำอัดลม ลูกอม และของหวานที่อุดมไปด้วยน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ การป้องกันฟันผุจึงทำได้ยากขึ้น สิ่งที่ควรแก้ไขคือวางแผนจัดการปรับอาหารกลางวันให้แก่เด็กในโรงเรียน มีการจัดให้เด็กๆ ได้ร่วมแปรงฟันในช่วงเวลากลางวันหลังอาหารเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาฟันผุให้น้อยลง

การตรวจสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยรุ่น

วัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่มีความเกี่ยวเนื่องมาจากสภาพฟันแท้ในช่วงอายุ 12 ปี หากในเด็กเหล่านี้ได้รับการดูแลฟันอย่างถูกต้อง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ฟันแท้ก็จะยังคงสภาพดีและลดอัตราการสูญเสียฟันในอนาคตรวมไปถึงการเกิดโรคเหงือกได้ สุขภาพในช่องปากของวัยรุ่นจะมีความเสี่ยงจากเครื่องดื่มน้ำอัดลม ของหวานและขนมขบเคี้ยวไม่ต่างจากวัยเด็ก แถมยังมีอัตราที่เพิ่มสูงมากขึ้น การมองข้ามการดูแลสุขภาพฟันในช่วงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาฟันผุ โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ เกิดการสูญเสียฟันแท้ไปก่อนเวลาอันควร การดูแลที่ดีจะต้องแปรงฟันให้เหมาะสมทุกเช้าและเย็น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และเข้ารับการตรวจสุขภาพปากตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ 

การตรวจสุขภาพช่องปากในวัยผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุ

ในกลุ่มนี้หากการดูแลฟันทำได้ดีมาตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่น ไม่มีฟันผุหรือปัญหาโรคเหงือกก็จะช่วยให้ฟันยังคงสภาพการใช้งานที่ดีได้ต่อไป ในขณะเดียวกันจากการสำรวจ พบว่าปัญหาฟันผุยังคงเป็นเรื่องที่น่าวิตก ผู้คนประมาณร้อยละ 40 พบปัญหาเกี่ยวกับปริทันต์อักเสบ และอีก 35 เปอร์เซ็นมีปัญหาฟันผุ โดยไม่ยอมเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ ในกลุ่มเหล่านี้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้น เกิดการสูญเสียฟัน การทำลายของเชื้อแบคทีเรียที่กินเข้าไปจนถึงรากฟันจนไม่สามารถอุดฟันได้ ทางเลือกสุดท้ายก็คือการถอนทำลายทิ้ง เหลือเพียงแค่ส่วนของเหงือก

บางรายที่มีปัญหาโรคปริทันต์ยังทำให้เกิดการร่นของเหงือก ฟันโยกคลอน และเกิดการหลุดร่วงจนต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่ฟันปลอมทดแทน การตรวจสุขภาพช่องปากในช่วงนี้จึงมีความจำเป็นและควรสังเกตสภาพฟันของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันถูกทำลายจนสายเกินแก้

 

ปรึกษา ทำฟัน จัดฟัน เชียงใหม่

โทร 053-266557

LINE : @cmdental