“หมู่บ้านมังกรสวรรค์” ตั้งอยู่บนถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณ จากสี่แยกแขวงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตามถนนมาลัยแมนประมาณ กิโลเมต […]