เมื่อลมหนาวได้พัดกลับมาอีกครั้ง ก็เป็นที่ทราบกันดี ว่าเมืองไทยเรานี้มีสถานที่ท่องเที่ยวประเภททุ่งดอกไม้สวยๆ ให้เลือกไปเที่ยวมากมาย อย่างใครที่อยู่แถบภาคเหนือก็ได้เปรียบหน่อย ตรงที่ตามดอยต่างๆ ก็มีสวนดอกไม้เยอะแยะ แล้วถ้าคนที่อยู่ภาคอื่นๆ ล่ะ ไม่อยากถ่อมาไกลถึงภาคเหนือ มีที่ไหนน่าสนใจบ้าง 

สถาน

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นตัวเลือกของคำตอบที่น่าสนใจ ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่เที่ยวโคราช

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ บนเชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ โดยเริ่มจากเป็นแหล่งผลิต ไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหมและเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม และเมื่อย่างเข้าปี พ.ศ. 2544 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรปีละครั้งในเดือนธันวาคมให้บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธรรมชาติได้ชื่นชม บรรยากาศอันงดงาม และเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผักและ ดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งปลูก ด้วยความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

jim_thomson_farm_korat_3

จากนั้นใน ปี พ.ศ. 2550 จิม ทอมป์สัน ได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็น สถาปัตยกรรมไทยอีสานที่เป็นเอกลักษณ์มารวบรวมไว้บน พื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ บ้านโคราช บ้านภูไท และเรือนเหย้า ซึ่ง “หมู่บ้านอีสาน” แห่งนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน โดยมีการ จำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการละเล่น อาหารการกิน และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวอีสานอันเรียบง่าย และพอเพียง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2551 จิม ทอมป์สันยังได้สร้างและรวบรวม “หมู่บ้านโคราช” เพิ่มในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสะท้อน สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของภาคอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

jim_thomson_farm_korat_4

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้ริเริ่มโครงการ “Art on Farm” ขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเชื้อเชิญ ศิลปินมาทำผลงานศิลปะในบริบทของการเกษตรเชิงนิเวศน์ และงานสถาปัตยกรรมอีสาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น สะพานเชื่อมโยงศิลปะ ชีวิต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ศิลปินได้รับการสนับสนุนให้ทำงานกับธรรมชาติ วัสดุใน ท้องถิ่น และวัสดุรีไซเคิล โดยผลงานได้นำมาจัดแสดงตาม จุดท่องเที่ยวต่างๆใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ผลงานศิลปะต่างๆมุ่งสร้างให้ผู้เยี่ยมชมมีความเข้าใจต่อศิลปะ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และระบบนิเวศ และยังมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างรากฐานความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการศิลปะ โดยอิงแหล่งความรู้และ โครงการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการ อบรมเชิงปฏิบัติการกับศิลปินและผู้นำกิจกรรมต่างๆอันเป็น ประโยชน์ต่อการกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เยี่ยมชมทั้งจากท้องถิ่นและจากแหล่งอื่นๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ยาวนานตลอดชีวิต 

jim_thomson_farm_korat_5
ปัจจุบันจิม ทอมป์สัน ฟาร์มยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งสร้างความสุขและ ประสบการณ์อันแปลกใหม่ให้ทั้งผู้เข้าชม และเกษตรกรของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

jim_thomson_farm_korat_6

ในส่วนของจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม นั้น มีหลายที่กวักมือเรียกน่าสนใจด้วยกัน ซึ่งก็มีกันดังต่อไปนี้ 

จุดที่ 1 ทุ่งคอสมอสและแปลงเก็บผักปลอดสาร
ทุ่งคอสมอสสีชมพู ละลานตาบนพื้นที่กว่า 40 ไร่ สวนลอยฟ้าที่มีทั้งไม้ดอกและเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อและชมอย่างเต็มอิ่ม สนุกสนานกับการเก็บผักสดๆจากแปลงด้วยตนเองที่แปลงผักปลอดสาร U-Pick Garden และพบกับ รถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ (Molum Mobile Bus) ซึ่งจะพาเข้าสู่โลกของหมอลำอันเป็นแก่นแท้แบบฉบับของวิถีชีวิตชาวอีสาน พร้อมบริการด้วยจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนขึ้นรถนำชมไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ต่อไปภายในฟาร์ม

jim_thomson_farm_korat_7

จุดที่ 2 ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี 
ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ตระการตากับทุ่งดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งอวดสีสันสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับลานบั้งไฟหลากสีและสนุกสนานกับขบวนเซิ้งบั้งไฟและการเอ้บั้งไฟลวดลายอีสานโบราณที่แห่ผ่านทุ่งดอกไม้อย่างครึกครื้น แล้วแวะร่วมสนุกกับกิจกรรม “คล้องกระติ๊บจิ๋ว” ก่อนเก็บภาพความสวยงามของทุ่งดอกไม้มุมสูงแบบ 360 องศา และพลาดไม่ได้กับลานฟักทองยักษ์สีสันสดใส

jim_thomson_farm_korat_8
จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสาน 
ชมหลากหลายสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่ได้รับการรวบรวมและสร้างขึ้นไว้มากที่สุด อาทิ สิม หอไตร หอกลอง เรือนไทยวน ฯลฯ รวมทั้ง “เรือนนางเผอะ” เรือนโคราชที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเรียนรู้งานบุญประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวของชาวอีสานผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ บุญผะเหวด บุญบั้งไฟ บุญข้าวประดับดิน และบุญข้าวสาก นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายมุมที่น่าสนใจให้ท่านแวะชม อาทิ ปราสาทข้าวสูงมากกว่า 14 เมตร ทุ่งข้าวหลากสี ควายหลากสี ฯลฯ และอย่าลืมแวะทักทาย “บุญบั้งไฟ” น้องใหม่ล่าสุดของครอบครัวบุญหลาย ควายไทยแสนรู้ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ก่อนขึ้นรถไปยังจุดท่องเที่ยวต่อไป

jim_thomson_farm_korat_9

จุดที่ 4 หมู่บ้านจิม 
ชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่การสาวไหม การฟอกย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม และการพิมพ์ผ้าไหม ซึ่งสามารถสนุกสนานกับการทดลองทุกกระบวนการด้วยตนเอง นอกจากนี้ ภายในหมู่บ้านยังประดับตกแต่งด้วยทุ่งผ้าหลากหลายสีสันให้ได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย

jim_thomson_farm_korat_10

จุดที่ 5 ตลาดจิม 
ตระการตากับสวนสวยแนวตั้งซิลเวอร์ฟอลและทุ่งดอกฮอลลี่ฮ็อค พร้อมชมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และบ้านผักผลไม้นานาชนิดที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เพลิดเพลินกับการชอปปิ้งผัก ผลไม้ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้กระถางหลากหลายสายพันธุ์ ผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปจากจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ตลอดจนผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายจากจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

หลังจากเต็มอิ่มไปกับจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แล้ว ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกช้อปกันอีกด้วยนะครับ โดยเป็นผลผลิตคุณภาพจาก จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม  ที่คัดสรรกันมาอย่างดี

jim_thomson_farm_korat_11

อย่างเห็ดนางรม เห็ดหอมสด และเห็ดโคนญี่ปุ่น พืชผักประเภทแตงและน้ำเต้า (Winter Squash) โดยแต่ละพันธุ์นั้นล้วนหาได้ยากตามท้องตลาด อาทิ Butter Nut, Blue Ballet, Cream of the Crop และ Dilicata เป็นต้น ฟักทองนาๆพันธุ์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อฟักทองขนาดใหญ่หนักหลายสิบ กิโลกรัมหลากหลายสายพันธุ์ได้จากจุดจำหน่าย หรือเก็บเอง จากแปลงปลูกเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ น้ำผึ้งบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมและชาใบหม่อน ที่มีให้เลือกถึง 3 รสชาติ ได้แก่ ชาเขียว ชาจีน และชาฝรั่ง ไม้ดอกระบบไฮโดรโพนิกส์ แคนตาลูปพันธุ์เจดดิว ที่มีความหวานถึง 12 บริกซ์ ให้รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม

มาว่ากันเรื่องราคาบัตรเข้าชมกันบ้าง วันธรรมดา : ผู้ใหญ่ 120 บาท เด็ก 80 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ : ผู้ใหญ่ 140 บาท เด็ก 100 บาท บัตรเข้าชมสำหรับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา : ติดต่อ คุณภัคพล โทรศัพท์ 044-373116, 044-373173-4, 044-373197-8, 081-9285442

jim_thomson_farm_korat_13

ส่วนโปรโมชั่นบัตรล่วงหน้า : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 70 บาท บัตรล่วงหน้าสามารถเข้าชมได้ทุกวันสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้แล้วที่ ร้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ 5 สาขา ดังนี้ 1. ร้านจิม ทอมป์สัน สุรวงศ์ บางรัก โทรศัพท์ 02-632-8100 2. ร้านจิม ทอมป์สัน สยามพารากอน ชั้น M โทรศัพท์ 02-129-4449-51 3. ร้านจิม ทอมป์สัน ดิ เอ็มโพเรี่ยมชั้น 4 โทรศัพท์ 02-664-8615-6 4. ร้านจิม ทอมป์สัน เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1 โซน E ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ โทรศัพท์ 02-612-1453-4 5. พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2 เยื้องห้างมาบุญครอง โทรศัพท์ 02-612-3603

สำหรับที่นครราชสีมา 3 ที่ ดังนี้ 1. ร้านจิม ทอมป์สัน ปาลิโอเขาใหญ่ โทรศัพท์ 044-365-901  2. หอค้ำคูณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-441-558 ต่อ 3123 3. The Mall โคราช วันที่ 5-7 ธันวาคม 2557 บริเวณบ่อปลา ชั้น Food Court

jim_thomson_farm_korat_12

ปิดท้ายด้วยการเดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอปักธงชัยเป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร โดยเริ่มจากใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ตรงไปถึงสี่แยกลำพระเพลิงให้เลี้ยวขวาตามเส้นทางไปเขื่อนลำพระเพลิง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) จนถึงสี่แยกจุดตัดกับถนน 2072 จึงเลี้ยวขามข้ามคลองชลประทาน ผ่านโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จนถึงจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2216 7368 และ 08 5660 7336 หรือ jimthompsonfarm.com 

เอาเป็นว่าวันหยุดว่างๆ ใครสนใจ ก็ลองแวะไปเที่ยวที่ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม กันได้ครับ รับรองว่าไม่มีผิดหวังกันแน่นอน ทั้งในเรื่องของบรรยากาศ ธรรมชาติ ของฝาก และวัฒนธรรมต่างๆ ที่รอให้คุณๆ ได้ไปสัมผัสกัน