กาดหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงเชิงสะพานนวรัฐ จากคูเมืองก่อนถึงประตูท่าแพให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนช้างม่อย ประมาณ 400 เมตรก็จะถึงกาดหลวง มีป้ายต้อนรับเป็นภาษาจีน แสดงให้เห็นว่าท่านได้มาถึงกาดหลวงแล้ว ย่านนี้เป็นชุมชนของชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อนานมาแล้ว และกลายเป็นไชน่าทาวน์ของเมืองเชียงใหม่ 

กาดหลวงเชียงใหม่

กาดหลวงเชียงใหม่