สักการะพระพุทธเจ้าหลวง พระบรมรูปทรงม้า ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

 

สถานที่ตั้ง : พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พิกัด : 13.770835,100.512812

              พระที่นั่งอนัน (1)

พระที่นั่งอนันตสมาคม เดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระที่นั่งองค์นี้ จัดได้ว่าเป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย เพราะในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ณ รัฐสภาปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ มากมาย รวมถึงการเสด็จออกมหาสมาคม 4 ครั้งในรัชกาลปัจจุบัน

พระที่นั่งอนัน (2)

พระที่นั่งอนันตมหาสมาคม มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่สั่งมาจากประเทศอิตาลี โดยมีจุดเด่น คือ มีหลังคาโดมคลาสสิกของโรมอยู่ตรงกลาง และมีโดมเล็กอีก 6 โดม รวมทั้งสิ้นมี 7 โดม โดยโดมทั้งหมดทำขึ้นจากทองแดง ภายในพระที่นั่งบนเพดานโดมเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑-๖ จำนวน 6 ภาพ เพดานโดมกลาง ซึ่งเป็นโดมใหญ่ที่สุด มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ “วปร.” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งอนัน (3)

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบรมรูปทรงม้า ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งกรุงปารีส ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 อันเป็นเวลาพอดีกับงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง โดยพระรูปทรงม้าสร้างขึ้นด้วยเงินสมทบจากประชาชน จำนวนเงินที่เหลือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้นำไปสร้างมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระที่นั่งอนัน (4)

บริเวณพระบรมรูปทรงม้า มีแผ่นโลหะจารึกอักษรไทยแสดงพระบรมราชประวัติและพระเกียรติคุณ ลงท้ายด้วยคำถวายพระพรให้ทรงดำรงราชสมบัติอยู่ยืนนาน ในปัจจุบันจะมีประชาชนจำนวนมากพากันไปสักการบูชาที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะในคืนวันอังคาร ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระองค์ โดยมีความเชื่อว่าจะเสมือนหนึ่งไปรอเฝ้ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระองค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้า สิ่งที่นิยมใช้สักการบูชา คือ ดอกกุหลาบสีชมพู หากนำมาบูชาจะทำให้ผู้บูชามีอำนาจ และสีชมพูยังเป็นสีของวันอังคาร วันพระราชสมภพของเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง กษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

พระที่นั่งอนัน (5)

by Traveller Freedom