ดูเหมือนว่า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ที่สกลนคร จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกสำหรับผมในการมาเหยียบจังหวัดนี้กันครับ

จากตัวเมืองสกลนครมาประมาณ 3 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 22 เส้นทางสายสกลนคร – บ้านธาตุ แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ริมหนองหาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร ถือเป็น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 5 มีเนื้อที่ 120 ไร่ เป็นพื้นดิน ประมาณ 70 ไร และพื้นน้ำประมาณ 50 ไร่ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี เสด็จเป็นประธานเปิดสวนด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ลักษณะของสวนนั้น  เป็นสวนสาธารณะที่ติดกับบึงหรือหนองน้ำใหญ่ที่เรียกว่า หนองหาน เป็นหนองน้ำธรรมชาติของภาคอีสานที่มีอาณาเขตกินเนื้อที่หลายอำเภอ และเป็นที่พักพิงและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและนกน้ำเป็นจำนวนมาก พื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนยื่นล้ำเข้าไปในหนองหานและเป็นบริเวณหน้าสวนที่เด่น ทำให้ภูมิทัศน์มีความสวยและสง่างาม กลางสวนยังมีบึงเรียกว่า "สระพังทอง" มีตำนานที่เล่าว่าเป็นบึงที่ชาวบ้านขุดขึ้นมาพร้อมพระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของจังหวัดสกลนครซึ่งมีอายุย้อนไปถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นที่ที่เทวดาใช้สรงน้ำก่อนเข้าสักการะพระธาตุ จึงถือเป็นบึงศักดิ์สิทธิ์ที่ทางราชการและประชาชนนำน้ำในบึงนี้ไปใช้ประกอบพิธีต่างๆ กลางบึงมีน้ำพุที่กล่าวกันว่าสูงที่สุดในประเทศไทย

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ด้วยทำเลที่ตั้งของสวนแห่งนี้ จึงทำให้ตลอดสวนมีความร่มรื่นเป้นอย่างมาก ทั้งจากต้นไม้ที่ปลูกเองและมีอยู่แต่เดิม โดยภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า สวนน้ำ สวนหิน สวนออกกำลังกาย และน้ำพุที่สูงราว 69 เมตร ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้ด้วย  

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร นอกจากการใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับประชาชนแล้ว ยังจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและใช้เป็นที่จัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ของจังหวัด เช่น พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองในเทศกาลบุญพระเวส พิธีลอยกระทงหรือลอยประทีปพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทุกพระองค์ที่พระราชทานแก่พสกนิกรทุกปี นอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยปลา งานแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษาอีกด้วย นับว่าเป็นสวนสาธารณะตัวอย่างในด้านความสมประโยชน์ คือใช้ได้ดีทั้งในด้านนันทนาการ กีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีการสำคัญต่างๆ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 

และจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ต้องบอกเลยว่าในบรรดาสวนสาธารณะที่ผมเคยไปเที่ยวมาหลายๆ จังหวัด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร จัดว่าเป็นสวยที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามติด 1 ใน 3 ของผมเลย

ปล. สวนแห่งนี้เปิดตั้งแต่เวลา 04.00 – 21.00 น.