สักการะพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำปีกุน @ วัดพระธาตุดอยตุง

สถานที่ตั้ง : ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 20.327499,99.825680

วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง หรือชื่อเดิมว่า วัดพระมหาชินธาตุเจ้า ตั้งอยู่บนยอดดอยตุง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาดอยนางนอน มีพระบรมธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล พระบรมธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของของเชียงรายและพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ร่วมถึงพุทธศาสนิกชนชาวลาวบางพื้นที่ก็มีความเคารพศรัทธาในพระธาตุดอยตุงเช่นกัน โดยชาวเชียงรายมีประเพณีเดินขึ้นดอยบูชาพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย

ตามตำนานเล่าว่า พระธาตุดอยตุงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ (อำเภอแม่จันปัจจุบัน) พระมหากัสสปะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) แล้วมอบให้แก่พระเจ้าอชุตราช ได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้บนดอยแห่งนี้ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ แล้วจึงได้ให้ทำตุงมีความยาว 1,000 วาปักบนยอดเขาหากตุงปลิวไปถึงที่ใดก็กำหนดให้เป็นฐานของพระเจดีย์ ต่อมารัชสมัยพญามังรายมหาราช พระมหาวชิรโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย 50 องค์ พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม นับจากนั้นเป็นต้นมาพระธาตุดอยตุงจึงได้มีเจดีย์สององค์ดังที่ปรากฏเห็นเป็นอยู่ในปัจจุบัน

วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย

พระธาตุดอยตุง เดิมมีเพียงองค์เดียว รูปแบบการก่อสร้างเป็นแแบศิลปะเชียงแสนคล้ายกับองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ สำหรับองค์พระธาตุดอยตุงในอดีตเคยถูกปล่อยทิ้งร้างขาดการบูรณะซ่อมแซม ทำให้ตัวพระธาตุชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก นับตั้งแต่พญามังรายได้สร้างเจดีย์อีกองค์ใกล้กัน พระธาตุดอยตุงจึงมีสององค์และได้รับการบูรณะเคียงคู่กันเรื่อยมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2470

องค์พระธาตุมีความทรุดโทรมมาก ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาร่วมกับชาวเมืองเชียงรายได้บูรณะขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นเจดีย์องค์ระฆังตามรูปแบบศิลปะล้านนา การบูรณะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยกระทรวงมหาดไทย ได้สร้างองค์พระเจดีย์สีทองขึ้นครอบเจดีย์องค์เดิมไว้

วัดพระธาตุดอยตุง

    ตุง หรือธง นับเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนา หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง การมีชัยชนะ ในวัดจะมี “รอยปักตุง” เป็นรอยแยกบนพื้นยาวประมาณ 1 ฟุต อยู่ด้านหน้าพระธาตุ เชื่อกันว่าเป็นรอยแยกที่ใช้ปักฐานตุงบูชาพระธาตุเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว พระบรมธาตุดอยตุงเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนา รวมถึงเป็นองค์พระธาตุประจำปีนักษัตร “ปีกุน” อีกด้วย

 

by Traveller Freedom

วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง