รำลึกกรุงธนบุรี อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

สถานที่ตั้ง : วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พิกัด : 13.726321, 100.493070

 

                 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี พระองค์ทรงการกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคม เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานาม “มหาราช”

พระเจ้ากรุงธนบุรี (1) พระเจ้ากรุงธนบุรี (2)

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี นับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรธนบุรี ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเหลือล้นต่อประเทศชาติ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐาน ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ประกอบพระราชพิธีเปิดและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อมาทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสวยราชย์ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทย เป็นวันถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

พระเจ้ากรุงธนบุรี (3) พระเจ้ากรุงธนบุรี (4)

ครั้นปี พ.ศ. 2325 ได้เกิดการก่อกบฏขึ้นในกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกสำเร็จโทษ พระบรมศพถูกฝังไว้พร้อมกับพระอัครมเหสี ภายในเจดีย์วัดอินทาราม กรุงธนบุรีจึงสิ้นสุดลง จากนั้นจึงได้สืบสวนความผิดของผู้ก่อกบฏแล้วตัดสินให้นำไปประหารในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆ กันมา อาจไม่ใช่ความจริง ซึ่งยังมีเรื่องเล่าที่ต่างกันออกไปว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถูกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ ๑) ทำรัฐประหาร และอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้สูงก็คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสละราชบัลลังก์ และได้ทรงผนวช ณ วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการค้นพบหลักฐานนี้ นั้นคือข้าวของเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ภายในถ้ำ ณ วัดที่ทรงผนวช ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระเจ้ากรุงธนบุรี (6) พระเจ้ากรุงธนบุรี (7)

เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว จึงได้รับความเคารพบูชาอย่างยิ่งโดยเฉพาะจากคนไทยเชื้อสายจีน ได้มีการค้นพบสุสานบรรจุฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ที่ตำบลหัวฟู่ อำเภอเฉิงไห่ จังหวัดแต้จิ๋ว ในมณฑลกวางตุ้ง รวมทั้งศาลประจำตระกูล ซึ่งเป็นผู้สืบราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่งไปฝังแทนพระบรมศพตามธรรมเนียมจีน สิ่งนี้อาจเป็นหลักฐานว่า สายวงศ์พระราชบิดาอยู่ที่แห่งนั้น ก่อนจะมีการอพยพมาอยู่ในพระนครศรีอยุธยา

พระเจ้ากรุงธนบุรี (8)

อนึ่ง หากไม่ได้บุญบารมีของพระองค์ในการกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยา สยามในวันนี้ก็คงตกเป็นเมืองขึ้นให้แก่พม่า กรุงธนบุรีที่ท่านสร้างก็คือรากฐานของกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวไทยควรทราบถึงพระเกียรติยศและเทิดทูนองค์มหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระองค์นี้

 

    บทความนี้ขออุทิศแด่ดวงพระวิญญาณมหาราชผู้ล่วงลับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังได้รู้ซึ้งถึงส่วนหนึ่งของชีวประวัติของพระองค์ ..ด้วยจิตคารวะ

                           

by Traveller Freedom