พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย @ พระพุทธชินราช

สถานที่ตั้ง : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด : 16.823597,100.262064

พระพุทธชินราช
    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า "นมัสการพระพุทธชินราชแล้ว ดูธรรมมาสน์เทศน์ ธรรมาสน์สวด ดูเรือนแก้ว แลสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ล้วนเป็นของดีอย่างเอก ไม่เคยพบไม่เคยเห็น" จากนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทำให้ผู้อ่านมโนภาพได้ถึงความงดงามขององค์พระที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามกว่าพระพุทธรูปองค์ใดที่เคยพานพบ พระองค์นั้นก็คือ ?พระพุทธชินราช? แห่งเมืองพิษณุโลกที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระพุทธชินราช

    พระวิหารพระพุทธชินราช เป็นพระวิหารที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึ่งนับถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ตัวพระวิหารสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบัน พระวิหารหลังนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงสุโขทัยที่มีความสง่างาม มีสภาพสมส่วนสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่มีการค้นพบมา

temple_phitsanulok_012

    พระพุทธชินราช หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย หล่อในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพญาลิไท (สร้างพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา) เดิมไม่ได้ลงรักปิดทอง ได้มีการปิดทองครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ คราวเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธชินราช เมื่อปี พ.ศ. 2146

temple_phitsanulok_027

    พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นพระพุทธรูปที่ถูกกล่าวขานถึงความงดงามกันมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษข้ามผ่านหลายช่วงอายุคน ด้วยที่มีพุทธลักษณะที่แตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นๆ มีเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย มีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง ปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วยาวเท่าเสมอกัน ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา โดยมีตำนานเล่าขานกล่าวถึงการสร้างองค์พระพุทธชินราชไว้ว่า พระพุทธชินราชสร้างในสมัยพระศรีธรรมไตรปิฎก ได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา โดยใช้ช่างจากเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองหริภุญชัย (ลำพูนในปัจจุบัน) ในการเททองปรากฏว่าหล่อได้สำเร็จเพียงสององค์ ส่วนพระพุทธชินราชทองแล่นไม่ตลอด ต้องทำพิมพ์หล่อใหม่ถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายพระอินทร์ได้แปลงกายเป็นชีปะขาวมาช่วยเททองหล่อได้สำเร็จในปีมะเส็ง จุลศักราช 717 

temple_phitsanulok_040