น้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย @ น้ำตกขุนกรณ์

สถานที่ตั้ง : ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 053 609 238 (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก)

พิกัด : 19.876621, 99.625207

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เป็น 1 ใน 3 อุทยานแห่งชาติของจังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ บริเวณหุบเขา มีระดับความสูงตั้งแต่ 500 – 1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดดอยที่สูงที่สุดคือ “ดอยช้าง” มีความสูงถึง 1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีเทือกเขาที่สำคัญอื่นๆ ในพื้นที่ได้แก่ ดอยยาว ดอยบ่อ และดอยผามูบ เป็นต้น มีแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคเหนือตอนบนไหลผ่านที่ราบลุ่มตอนกลาง

โดยมีต้นน้ำกำเนิดเริ่มต้นมาจากประเทศเมียนม่าร์ไหลผ่านเขตประเทศไทยที่บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นไหลมุ่งสู่ทิศตะวันออกผ่านเข้าอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางถึงพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ประมาณ 85 กิโลเมตร ด้วยความสำคัญของลำน้ำกกที่มีต่อพื้นที่ของอุทยานแห่งนี้ ทำให้ตั้งชื่อว่า อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก โดยในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และมีชื่อเสียงที่สุดคือ น้ำตกขุนกรณ์

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

    น้ำตกขุนกรณ์ มีแหล่งต้นน้ำอยู่บนเทือกเขาดอยช้าง ตัวน้ำตกตั้งอยู่บริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) น้ำตกขุนกรณ์เป็นน้ำตกสวยที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดของจังหวัดเชียงราย และยังเป็นน้ำตกที่มีความสูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย อีกด้วย โดยมีความสูงตามแนวดิ่งถึง 70 เมตร เป็นน้ำตกที่มีธารน้ำที่ใสสะอาดไหลตลอดปี โดยปราศจากตะกอนจากหินปูน เส้นทางเดินขึ้นสู่น้ำตกขุนกรณ์มีโขดหิน และแก่งต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามรายรอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับความนิยมจากชาวเชียงราย เป็นอย่างมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาพร้อมกับ แพ็กเกจทัวร์ในตัวเมืองเชียงราย นักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้รู้งาน เตรียมตัวมากระโดดลงน้ำเป็นอย่างดี เพียบพร้อมไปด้วยชุดว่ายน้ำและบิกินี่

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

    น้ำตกขุนกรณ์ แต่เดิมคนพื้นที่เรียกน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกตาดหมอก” จากนั้นได้มีการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกขุนกรณ์ อย่างเป็นทางการ ก่อนจะรวมพื้นที่วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก โดยนักท่องเที่ยวออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายเป็นระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร เมื่อมาถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกแล้ว ต้องเดินเท้าจากลานจอดรถเข้าไปถึงตัวน้ำตกอีกเป็นระยะทาง 1,400 เมตร ใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงเศษๆ ก็จะได้พบกับน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงรายแล้ว

 

by Traveller Freedom

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย