“ตรอกเหล่าโจ๊ว” หรือซอยถนนข่วงเมรุ ตั้งอยู่บริเวณกาดหลวง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่ เป็นตรอกที่เชื่อมถนนช้างม่อยและถนนท่าแพ มีความยาวประมาณ 300 เมตร ที่มาของชื่อตรอกเหล่าโจ๊วนั้น คำว่า “เหล่า” หมายถึงผู้อาวุโส ส่วน “โจ๊ว” คือบรรพบุรุษ ในสมัยก่อนบริเวณนี้เคยเป็นลานกว้างเรียกว่าข่วงเมรุ เป็นที่ปลงพระศพและเป็นที่เก็บพระอัฐิของเจ้าเชียงใหม่ ตรอกนี้มีหลายชื่อ เช่น กองหล่อ กองเหล่าโจ๊ว ถนนข่วงเมรุ แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า “ตรอกเหล่าโจ๊ว”

ตรอกเหล่าโจ๊ว

ตรอกเหล่าโจ๊ว

เสน่ห์ของตรอกนี้คือมีคนหลายเชื้อชาติ หลากศาสนา อาศัยอยู่ร่วมกันมาหลายร้อยปี ทั้งชาวไทย ชาวจีน แขก ชาวเขา จึงทำให้เราเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะชาวจีนเป็นชาวต่างชาติที่อพยพตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้มากที่สุด จนทำให้ในละแวกนี้กลายเป็นไชน่าทาวน์ของเชียงใหม่ สินค้าที่ปรากฏส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ออกแนวเอาใจสาวๆ เป็นเสื้อผ้าแบบต่างๆ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าทอ ผ้าซิ่น ผ้าใยกัญชา เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝีมือชาวเขา รวมไปถึงเครื่องประดับต่างๆ ใครที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะมาซื้อของที่ตรอกนี้ นอกจากนั้นก็จะเป็นร้านทอง ข้าวของเครื่องใช้จิปาถะ

ตรอกเหล่าโจ๊วตรอกเหล่าโจ๊ว