แนวสันเขาพรมแดนไทย-พม่า @ ดอยช้างมูบ

สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 20.33646,99.81086

ดอยช้างมูบ เชียงราย

    ดอยช้างมูบ คือดอยที่สูงที่สุดบนแนวเทือกเขาดอยนางนอน มีความสูง 1,485 เมตรจากระดับน้ำทะเล ดอยนางนอนมีลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูน ซึ่งชื่อของ “ดอยนางนอน” เป็นชื่อที่ชาวเชียงรายเรียกตามลักษณะของแนวเขาที่มีรูปร่างเหมือนสตรีนางหนึ่งอยู่ในท่านอนหงาย ส่วนของปลายผมไปสุดเขตที่อำเภอแม่สาย อย่างไรก็ตามหากเรียกชื่อของแนวเทือกเขานี่ตามชื่อทางภูมิศาสตร์ จะมีชื่อว่า “เทือกเขาแดนลาว

ดอยช้างมูบ จังหวัดเชียงราย

    เบื้องต้นทำความเข้าใจกับ “เทือกเขาแดนลาว” กันก่อน แม้จะมีคำว่า “ลาว” ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทือกเขากั้นระหว่างไทยกับลาว แต่แท้ที่จริงแล้วเทือกเขาแดนลาวนี้เป็นแนวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับพม่า เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย มีความยาวเริ่มมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ทอดตัวเป็นแนวยาวเข้าสู่เขตชายแดนไทย รวมความยาวทั้งสิ้น 1,330 กิโลเมตร เฉพาะส่วนที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าในเขต จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน มีความยาวรวม 120 กิโลเมตร

ดอยช้างมูบ ที่เที่ยวเชียงราย

ดอยช้างมูบ ตั้งอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 50 กิโลเมตร บนแนวสันเขาแบ่งเขตแดนไทย-พม่า มีกองกำลังทางทหารประจำการเพื่อความมั่นคงของชาติของหลายกอง แบ่งกระจายตามแนวสันเขา ส่วนใหญ่จะป้องกันปัญหาเรื่องการลำเลียงยาเสพติด จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองกำลังทหาร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวิวบริเวณฐานได้ ตรงจุดนี้สามารถมองเห็นผืนป่า และแนวเทือกเขาของฝั่งประเทศพม่าได้อย่างกว้างไกลไร้สิ่งบดบัง มองเห็นฐานทัพของพม่าที่ตั้งตามแนวตะเข็บชายแดนเช่นเดียวกับกองทัพไทย แต่บริเวณนี้ช่างปลอดภัย ตอนเย็นๆ ทหารพม่าจะปีนรั้วข้ามมาเล่นตะกร้อในฝั่งไทย เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทย-พม่า

ดอยช้างมูบ เที่ยวเชียงราย

ในอดีตผืนป่าบนดอยช้างมูบ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่น ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น จนกระทั่งได้รับการฟื้นฟูเมื่อครั้งที่สมเด็จย่ามีพระประสงค์ที่จะทำให้ผืนป่าบนดอยช้างมูบกลับคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้สนองพระราชดำริ ด้วยการจัดสร้าง “สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง” เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ที่เคยพบบนดอยช้างมูบ และดอยตุงขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นเอาไว้ พร้อมกับปลูกสนสามใบเป็นไม้เบิกนำสร้างร่มเงา ภายในจัดเป็นเส้นทางลัดเลาะใต้เงาร่มไม้ใหญ่ที่เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมือง และพันธุ์ไม้ป่าหายากจำนวนมาก ทั้งกล้วยไม้ดิน นางพญาเสือโคร่ง และที่น่าสนใจที่สุดก็คือ กุหลาบพันปี ที่เป็นไม้เด่น และเน้นปลูกในสวนรุกขชาติแห่งนี้มากที่สุด กุหลาบพันปี จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ดอยช้างมูบ ที่เที่ยวเชียงราย

บริเวณทางเข้าสวน มีพระสถูปช้างมูบตั้งอยู่บนหินขนาดใหญ่เป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี มีลักษณะเหมือนช้างหมอบ ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อดอยแห่งนี้ ในสวนมีจุดชมวิวชื่อว่า “จุดส่องสามแคว้น” สามารถมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาไกลไปจนถึงชายแดนฝั่งพม่าและดอยแม่สลอง ห่างจากสวนรุกขชาติไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเป็นจุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ สามารถชมความงามของทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามอีกด้วย

 

by Traveller Freedom

ดอยช้างมูบ

ดอยช้างมูบ

ดอยช้างมูบ

ดอยช้างมูบ