เมื่อเอ่ยถึง “ทะเลบัวแดง” แน่นอนเหลือเกินว่าร้อยทั้งร้อยต่างพากันนึกถึงบึงหนองหาน จ.อุดรธานี บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยบัวแดงบานสะพรั่งกันในช่วงฤดูหนาวยาวไปจนถึงหน้าร้อน แล้วนอกจากทะเลบัวแดงแห่งนี้ เมืองไทยเรายังมีทะเลบัวแดงให้ได้ชมกันอีกหรือไม่

คำตอบ คือมีครับ แต่ต้องถ่อลงไปถึงพัทลุง เพราะที่นั้นมีทะเลบัวแดงเหมือนกัน แถมยังเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

ทะเลน้อย_1

ทะเลบัวแดงที่ว่าของพัทลุงนั้น คือ ทะเลน้อย กันครับ เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลนางตุง และ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ประชาชนมักเรียก กันว่า "อุทยานนกน้ำทะเลน้อย"

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

ทะเลสาบแห่งนี้จัดได้ว่า มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก จนทำให้พื้นที่ “พรุควนขี้เสี้ยน” ของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar Site) แห่งแรกในเมืองไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2541 

และด้วยความที่จัดเต็มทั้งระบบนิเวศ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ พรรณพืช นกนานาชนิด จึงทำให้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันเมื่อมาเยี่ยมชม ไล่ไปตั้งแต่ การล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” พันธุ์บัวที่มีขึ้นอยู่มากที่สุด โดยในช่วงเช้าที่จะออกดอกสีแดงสดบานสะพรั่ง ก่อนเข้าช่วงสายจะหุบ โดยดอกบัวจะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือน ก.พ – เม.ย. นอกจากนี้ระหว่างนั่งเรือชมดอกบัว ยังสามารถชมพืชพันธุ์น่าสนใจ อื่นๆ อาทิ ผักตบชวา จอก แหน สาหร่ายต่างๆ กระจูด กง ย่านลิเภา กก และเสม็ดที่ยืนต้นตระหง่านอยู่ในพื้นที่ป่าบก เป็นต้น

ทะเลน้อย_3

นอกจากทะเลบัวแดงที่เป็นไฮไลต์แล้ว ก็ยังมีนกหลากสายพันธุ์ ที่จะมีให้ชมกว่า 287 นกน้ำ มีทั้งนกที่ประจำถิ่นและนกอพยพมาจากที่อื่น ตามฤดูกาล เช่น นกกาบบัว นกกุลา นกอีโก้ นกระยาง นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกาเล็กน้ำ นกแขวก นกเป็ดน้ำ นกกระทุง นกนางนวล นกกระเด็น นกกระสาแดง ฯลฯ ซึ่งนกจะชุกชุมมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีจำนวนเป็นแสน ๆ ตัวทีเดียว

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย พัทลุง

ที่เหลืออื่นๆ จากนี้ มีการดูควายน้ำ เป็นควายที่เลี้ยงในพื้นที่ ที่เจ้าควายพวกนี้มันสามารถปรับตัวไปตามแหล่งอาหารของมันได้ "การล่องเรือชมควายน้ำนั้น ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะ โดยในช่วงน้ำหลากประมาณเดือน ธ.ค.-ก.พ. จะสามารถพบเห็นควายออกหา กินในน้ำหรือควายว่ายน้ำได้เป็นจำนวนมากกว่าช่วงน้ำน้อย

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง

ส่งท้ายที่การเดินทาง จากตัวเมืองจังหวัดพัทลุง จะต้องนั่งรถสองแถวไปยังทะเลน้อย (มีคิวรถสองแถว พัทลุง-ทะเลน้อยอยู่ใกล้สถานีรถไฟ) โดยใช้เส้นทางหลวงสาย 4048 ผ่าน อ.ควนขนุน ตลาดปากคลอง สุดปลายทางที่ทะเลน้อย ระยะทางโดยประมาณ 32 ก.ม.